Wall of fame

Stramien


Carrièreprijs 2019

 

De Jo Crepain Carrièreprijs voor STRAMIEN uit Antwerpen is tweeledig in die zin dat innovatie al sinds oudsher in het DNA van het bureau vervat zit, bijvoorbeeld op het vlak van bouwteams, nieuwe woonvormen… Dat DNA wordt op een organische manier doorgegeven door het goed voorbereid ingroeien van telkens nieuwe generaties vennoten. De jury kent de Prijs uitdrukkelijk toe aan het hele bureau. Toch kan de jury ook de individuele verdienste van de dit jaar afscheidnemende vennoten Peter Vermeulen en Peter Leroy niet negeren. Zij hebben immers een grote hand gehad, zowel in hoe de opvolging is geregeld als bij grote maatschappelijke debatten zoals RINGLAND.

POLO Architects


Innovatief Architectenbureau ≥ 10 medewerkers 2019

 

Kan een bureau met de meeste kilometers op de teller en de meeste medewerkers aan boord ook het innovatiefst zijn? Dit bureau, in 2015 doelbewust van naam veranderd van ‘Poponcini & Lootens’ naar ‘POLO’,  bewijst dat het kan. Ondertussen 100 man groot, werkte het bureau de voorbije jaren hard aan een transformatie van de interne organisatie. Het creëerde teams van telkens 10 à 12 medewerkers met centraal in die structuur POLO LABS, dat verantwoordelijk is voor de haalbaarheidsstudies, de wedstrijden, het ontwerpend onderzoek en de link met de academische wereld. Dit gekoppeld aan het engagement en de duidelijke visie op de toekomst van het beroep van de architect als ruimtelijk strateeg, maken van POLO een terechte winnaar in deze categorie.

 

Laureaten: OYO Architects uit Gent en B-architecten uit Antwerpen

DMOA


Innovatief Architectenbureau < 10 medewerkers 2019

 

Van de drie laureaten in deze categorie vond de jury het Leuvense DMOA het meest veelzijdige en uitgebalanceerde bureau. De circulaire shelter Maggie staat momenteel hoog op de agenda bij dit bureau en is hun meest mediagenieke project, maar onder de motorkap van dit bureau zit véél paardenkracht. Het bureau houdt ervan risico’s te nemen maar is nooit roekeloos. Een uitgeschreven bedrijfsstructuur van bij het de start van het bureau, een duidelijke opdeling van de verschillende activiteiten in spin offs, een volgehouden nacalculatie en een interne structuur die de afgelopen jaren verder op punt is gezet, zorgen er bovendien voor dat zaakvoerders Matthias Mattelaer en Benjamin Denef ook de volgende jaren volop kunnen inzetten op innovatie. De unieke cocktail van engagement, toekomstvisie en ondernemingszin maken van dit bureau de verdiende winnaar in deze categorie.

 

Laureaten: Trans uit Gent en RE-ST uit Antwerpen

B-ILD


Beloftevol Startend Architectenbureau 2019

 

Het bureau van zaakvoerder Kelly Hendriks lijkt van de drie laureaten de meest comfortabele spreidstand te hebben gevonden tussen architecturale vrijheid van denken enerzijds en een nuchtere bedrijfsvoering anderzijds. Het bureau durft moeilijk te doen en heeft een duidelijke visie over waar het naartoe wil. De eerste tien jaar heeft het gewerkt aan het uitbouwen van een mooie portfolio, een opdracht die goed gelukt is en die hen ook contacten buiten de landsgrenzen heeft opgeleverd. De jury is er van overtuigd dat dit bureau een erg mooie toekomst staat te wachten.

 

Laureaten: net architectuur uit Gent en m u r m u u r met kantoren in Gent en Ronse

Ralf Coussée en Klaas Goris


Carrièreprijs 2017

 

In 2019 sleepte het duo Ralf Coussée en Klaas Goris de Carrièreprijs in de wacht. Een logische keuze voor architect en jurylid Luc Binst, die tot aan zijn overlijden in 2008 samen met Jo Crepain Crepain Binst Architecture runde. “Coussée en Goris huldigen op veel vlakken dezelfde filosofie als Jo Crepain zaliger. Net als Jo werden ze ooit gepolst om Bouwmeester te worden, maar daar hebben ze, uit passie voor hun beroep en door hun verslaving aan toparchitectuur, vriendelijk voor bedankt. Het zijn authentieke en collegiale architectuurpersoonlijkheden die een rechte en ethische lijn aanhouden in alles: hun innovatieve architectuur, hun bedrijfsvoering, hun engagement in het onderwijs… Ze slagen erin om zich te laten respecteren door de bouwwereld, ze durven op hun strepen staan, durven hun mond te roeren in functie van de werkbaarheid van ons beroep. Daar plukken ze nu de vruchten van. Het is ook een weloverwogen keuze om dit nu, op dit specifieke moment in hun carrière, toe te kennen. We zochten immers architecten die een lang en proven track record hebben met veel ervaring, maar die nog altijd brandend actueel zijn en zo een ambassadeursrol voor onze sector kunnen vervullen. Ik ben daarom erg verheugd met deze keuze.”

OMGEVING (OM/AR architecten)


Innovatief Architectenbureau 2017

 

De organisatiestructuur is volgens de jury uniek, en een antwoord op de  zelfstandigenstructuur die voor de meeste kantoren zo onontkoombaar is. OMGEVING is namelijk een coöperatieve vennootschap waarin ongeveer de helft van de werknemers aandelen hebben, en directe inspraak krijgen. 30% van de winst wordt onder iedereen gelijkmatig verdeeld, ongeacht aandeelhouderschap, anciënniteit of functie (dus ook de poetsvrouw). Het bureau toont ook een groot maatschappelijke engagement, onder anderen als ontwerper van vzw Ringland.


Noot: Sinds 2018 heeft OMGEVING zijn werkveld architectuur verzelfstandigd tot OM/AR architecten. Alle architectuurprojecten worden, onder leiding van de voltallige architectenploeg, verdergezet onder die nieuwe naam. OMGEVING richt zich vanaf heden uitsluitend op stedenbouw en landschap.

 

Laureaten: EVR-Architecten uit Gent, a2o-architecten uit Hasselt en Stramien uit Antwerpen.

Callebaut-Architecten


Beloftevol Startend Architectenbureau 2017

 

Vanuit Drongen timmert dit bureau al sinds 2006 aan de weg in de nichesector van renovatie en restauratie van erfgoed. De restauratie van klassevolle monumenten pakken ze graag wetenschappelijk aan, met grondig vooronderzoek. “Wij geloven dat architectuur zo ontworpen moet worden dat zij mensen het potentieel toont van anders leven, of het nu gaat om kleiner wonen in de stad, meer investeren in  duurzame materialen, of investeren in de blijvende waarde van beschermd erfgoed”, aldus zaakvoerder Wouter Callebaut. Begonnen met twee medewerkers, vierde het haar tienjarig in 2016 met 10 vaste medewerkers. “Nu willen we vooral bestendigen. Een belangrijk aspect hierbij is investeren in een goede draagkrachtige basis voor het bureau. Dit omvat o.a. het goed op punt zetten van bureauorganisatie en efficiëntie, maar evengoed in de opleiding en opvolging van de huidige medewerkers.” De ambitie van de zaakvoerder is dan ook om ervaren medewerkers te laten doorgroeien tot partners en uiteindelijk ook vennoten van het bureau.

 

Laureaten: Haerynck-Vanmeirhaeghe architecten (roepnaam Havan-a) uit Gent en  Architectuuratelier Dertien12 uit Brugge.

Robbrecht en Daem architecten


Architectuurambassadeur in het Buitenland 2013

 

 

 

Robbrecht en Daem overstijgt het concept van architectuur als een louter bouwkundig begrip. Van bij de oprichting heeft het bureau, onder meer door een sterke invloed van de kunsten, een architecturale precisie ontwikkeld die het bureau vandaag de internationale uitstraling geeft die het verdient. Met projecten als de stadshal in Gent of het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bewijst Robbrecht & Daem dat Belgische architectuur in het buitenland groot aanzien heeft.

 

Laureaten: Buro II & Archi+I, Conix Architects, JDS Architects (Julien Desmedt)

denc!-studio


Beloftevol Startend Architectenbureau 2013

 

 

 

Volgens de jury van de Jo Crepain Awards springt denc!-studio uit de band door de sterke combinatie van mooie architectuur, innovatie en een heldere visie op management. De knowhow en praktijkrealisaties van dit kantoor zijn het resultaat van jaren werk in wetenschappelijk onderzoek, specialisatie in vormgeving, consultancy in constructie en bouwfysica en technisch advies. Die ervaring, de wilskracht om anders te willen zijn dan de anderen en een continue drang naar innovatie maakt dat het bureau een enorm potentieel heeft voor de toekomst. Hun frisse mindset maakt denc!-studio de terechte winnaar van de award voor meest beloftevolle startende bureau.

 

Laureaten: sculp[IT] en BLAF Architecten